Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 28 augusti 2013

Krig, krig och krig

Idag skrev vi text till mindmapen på Sovjet. Det blir fantastiskt bra när man har tillfälle att förklara och diskutera ord som är svåra i ämnestexten. På det sättet kan de skriva en helt egen text, med egna ord som de faktiskt förstår. Frågor som kom upp idag var betydelsen av ord som egenskap, depression och trupper. Imorgon jobbar vi vidare med Tyskland och starten på andra världskriget.

tisdag 27 augusti 2013

Vårt arbetssätt


Vi arbetar huvudsakligen med två språksvaga elever, där vi integrerar SO och svenska. Vår tanke är att eleverna på detta sätt får ytterligare verktyg och möjlighet att hantera kunskapen.
1. SO-läraren går igenom stoffet som ska behandlas (t.ex. industriella revolutionen). Under detta tillfälle/dessa tillfällen är svenskläraren med för att lyssna och vara ett stöd till eleverna.
2. Under nästa språkvalspass läser svenskläraren och eleverna texten, arbetar med ord och begrepp som kan kännas svåra.
Eleverna arbetar under den tid som krävs med begreppsordlistor, främst under SO-lektioner, men även på språkvalspass. Därefter arbetar vi med att tillsammans skriva ihop texter där orden används för att skapa förståelse och sammanhang. Eleverna får dessutom en ordlista med "ej ämnesspecifika" ord som finns i texten.
2. När det är dags för prov sitter svenskläraren med för att läsa frågor och skapa trygghet.

Vi börjar arbetet mot bättre resultat

Nu har vi startat upp terminen igen med dunder och brak. Vi inledde med ett arbetsområde i SO:n som handlar om mellankrigstid och andra världskriget. Första anhalt blev USA:s glada 20-tal tillsammans med Sovjet och Stalin. Vi gjorde mindmaps utifrån USA och begreppen som de hade fått av Ida och skrev text till den. Därefter arbetade vi med frågor till texten. Det är intressant att se att ord som "näringsgren" är svårt, och roligt att lära dem det och se att de verkligen förstår. Nominaliseringar är också svåra att ta till sig, hämta in och inhämta är inte samma sak om det inte förklaras. Viktigt att också lära dem förstå själva principen med nominaliseringar som är så vanliga i facktexter. En annan utmaning är att inte förenkla för mycket, då går de miste om själva ämnesspråket. Imorgon blir det Sovjet för hela slanten.

måndag 12 augusti 2013

Remember

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday