Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

måndag 20 april 2015

Man kan aldrig ändra på någon annan än sig själv!

Min mamma säger mycket klokt, men en av de klokaste sakerna hon sagt är: "Ida, man kan aldrig ändra på någon annan än sig själv! Börja där ska du se att det blir skillnad!" Det här rådet bär jag med mig och när jag stöter på svårigheter eller problem så upplever jag att jag kommer längre och framåt om jag börjar precis just hos mig själv.
  I arbetsrum och i personalrum på skolor runt om uttrycks ofta frustration över elever som inte lyckas i sitt skolarbete. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som jobbar i skolan skiftar fokus och börjar hos oss själva. Här nedan har jag listat några vanliga sätt att prata om elever och efter har jag skrivit hur jag faktiskt försöker tänka för att möta frustrationen utan att göra eleven till ett problem.

Eleven är svagEleven har inte en tillräcklig grund för att bygga på, jag måste hitta rätt nivå! Hur gör jag det?

Eleven är lat = Hur får jag den här eleven att vilja visa sina kunskaper?

Eleven är oförskämd = Hur bemöter jag den här eleven utan att fokusera på hur hen säger och istället fokusera på vad hen säger?

Eleven är slarvig = Hur ökar jag medvetenheten hos eleven och tydliggör vikten av att göra sina uppgifter på ett noggrant sätt?

Eleven är rörig och stör = Hur ser jag till att eleven får en miljö som leder till att hen kan hitta fokus?

Eleven har inte med sig sitt material och kommer sent till lektionen = Hur gör jag för att eleven ska se att det är viktigt att ha materialet och komma i tid?

Eleverna förstår inte = Hur gör jag för att få med mig dem? Var tappar jag dem? Kan jag ändra på något så att de är med mig? Är jag tillräckligt tydlig? Går det för fort?

Eleven skrev nästan ingenting på provet = Vad beror det på? Hur gjorde jag när jag såg det? Vilken hjälp behöver eleven vid prov?

Eleven är för tyst = Hur gör jag för att få med eleven i det muntliga? Finns det tillräckligt med tillfällen för eleven att prata? Måste eleven prata?

Eleven sköter inte sina läxor = Hur samtalar jag med eleven kring det? Vilka läxor ger jag till eleverna? Är det rätt läxa? Finns det några alternativ för eleven, vilka då?

Ett sista tillägg: Att prata och samtala MED eleven är A och O. Vi får inte nöja oss med att prata OM eleven för då kommer vi inte framåt. Eleverna kan själva uttrycka och förklara vad som är svårt, vilken hjälp som behövs eller vad problemet är och deras ord är en viktig nyckel och utgångspunkt i arbetet för att hitta lösningar och nå mål.

///Ida Lenneman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar