Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

fredag 28 augusti 2015

Att få starta tryggt...

...är så viktigt och med små medel kan man komma långt!

Att starta positivt är något jag är angelägen om att eleverna ska få en chans att göra. Oavsett hur det såg ut förra läsåret så är det nytt nu och det betyder att alla ska få en chans att "ta nya tag".
  Min mentorskollega och jag lade mycket tid att förbereda våra elever på starten. Förutom att kicka igång vår facebookgrupp, som vilat under sommarlovet och som vi har för våra eleverna och deras föräldrar så satsade vi på information i god tid. Vad?, När?, Hur?, Hur länge?, Varför?, Vem/Vilka? och Sen? fanns med, påminnelser och individuella sms för att fånga upp elever som vi vet kan tycka att skolstarten är nervös var ytterligare en viktig del. Nu när vi kommit igång tycker vi oss kunna se att det föll ut bra och positivt. Vi har även fått positiv föräldrarespons på att det vi gjorde var viktigt. Sånt gör mig övertygad om att ordet CURLING inte passar in alls när man pratar om att göra skolan till en positiv och trygg plats. Att ta hänsyn till olika behov kan aldrig vara curling. I min värld är det omsorg, professionellt och inkluderande. När jag dessutom vet om att det är helt avgörande för vissa så ser jag inte hur man skulle kunna hoppa över att göra det.
  En annan sak som vi valde var att alla elever hade samma platser i vårt hemklassrum. De ska få sitta så nu lite i början innan vi gör om. Bättre att ha sin plats, känna in sig igen och starta upp i de olika ämnena och SEN byta platser.
  Det sista jag vill nämna som en viktig del i att starta tryggt är att "som vanligt" icket är att underskatta! Jag är som vanligt, salen är som vanligt och rutinerna är som vanligt! Ska något ändras gör jag det när eleverna är med och inte som en enda stor överraskning precis i starten.

Just nu är vi mitt uppe i förberedelser av terminens utvecklingssamtal som ska hållas på tisdag. Vi ser och märker att eleverna är medvetna om sina styrkor och vad de vill satsa på. Det är roligt att se att de tagit till sig formen med elevledda utvecklingssamtal och de är måna om att deras samtal ska bli bra. Det absolut mest tillfredsställande att se är att de ser sig själva på ett så tydligt sätt. De ser att olika saker påverkar deras prestationer och de hittar både kunskapsmål och sociala mål som kommer att leda dem framåt!
  När samtalen är genomförda är det bara att fokuserat framåt och ge järnet för att vi gemensamt ska nå de nya målen.

///Ida Lenneman


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar