Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

söndag 29 september 2019

Provpress

Nu börjar vi närma oss en period på terminen då områden ska avslutas och då får eleverna på olika sätt visa vad de kan. Förhör, lektionsuppgifter, test, redovisning...det finns många namn och det namn som är hetast är nog PROV!

Pressen och stressen som uppstår när det är dags att visa sina kunskaper är något som jag funderar mycket kring. Varför blir det en press och stress och hur kan jag hjälpa eleverna att dels slippa känna så, men också såklart lära dem att hantera provsituationen så att den inte blir stressande och pressande på ett negativt och destruktivt sätt?

Det första: Det viktigaste samtalet kring prov pratar om med eleverna och då är fokus påvikten av att vara förberedd. Är jag förberedd minskar stress och press. Har jag pluggat så kan jag svara och då blir inte provet negativt, utan det blir ett sätt att faktiskt visa vad jag kan utifrån frågorna/uppgifterna. Och ja...till vissa prov behöver man öva mer än till andra eftersom vi kan olika saker olika bra. I detta inkluderar jag alltid föräldrarna också. Att öva glosor, läsa texter, göra de uppgifter som ingår på lektioner, att repetera för att befästa ÄR viktigt och man behöver göra det för att bli säker. Det finns inga genvägar till kunskap!

Det andra: Elverna ska veta i god tid när det är prov (oavsett vad vi valt att döpa det till)! Här behöver man vara synkade i arbetslaget så att eleverna får en jämn arbetsbelastning och så att prov inte ligger för tätt. Detta för att eleverna ska hinna förbereda sig. Med dagens teknik går det enkelt och smidigt att lägga in sånt i digitala kalendrar tex Google kalender som vi använder på min skola. Detta ger även en chans för föräldrar att se och planera för att stötta sina barn hemifrån. Akilleshälen här är om lärare inte lägger in de här viktiga händelserna i kalendern. Prov ska inte komma som en surprise för då slår vi ut elever och det finns ingen mening med det då det är elevernas kunskaper vi vill åt. Som vuxen vill inte jag heller få en uppgift där jag förväntas prestera så bra jag kan utan förvarning. Det handlar om respekt!

Det tredje: Jag tror det är viktigt är att avdramatisera prov. Ofta får prov en status som är oproportionerligt stor. Prov är ett sätt att visa vad man kan, absolut! Men ett misstag på ett prov är just det...ett misstag på ett prov. Att det låser sig eller blir fel kan hända och då är jag där och fångar upp eleven och vi stämmer av igen vid annat tillfälle. Alla kan ha en dålig dag och jag känner eleverna och kan lösa saker ihop med dem. Ett prov säger inget om dig som människa utan om vad du kunde just där och då. Ett prov avgör inte livet och om det går dåligt så löser vi det. Taket ramlar inte in för att det är prov. Lektionerna och undervisningen är en träning och en förberedelse och ibland kollar vi så att vi har de kunskaper som krävs och på vilken nivå man ligger. Det är lärandet som är det viktiga. Här behöver vi vara tydliga även mot föräldrar. Kunskap går inte att stressa fram. En lärandeprocess tar tid och måste få göra det. Att skriva prov och lära sig det är också en process. Vissa behöver mer hjälp och stöd i en sån situation och andra klarar det tämligen sansat och odramatiskt. Vi är olika och det går bra.

///Ida Lenneman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar