Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

torsdag 27 januari 2022

Halvtid och därmed ökat ansvar

 

Till dig som förälder eller ansvarig vuxen där hemma!


Vi har nu gjort halva högstadiet och eleverna har koll på rutiner, regler, arbetssätt och material. Det vet vad som gäller helt enkelt! I och med detta trappar vi upp lite när det gäller eget ansvar för eleverna. Vi siktar ju på att de ska fixa att det det betydligt högre kraven på eget ansvar på gymnasiet och även om det behöver ske i en lagom takt så är det viktigt att öva. Ni hemma kan veta om att faskontroll, veckodragning, information och hjälpmedel av olika slag är något som är tänkt att vara en hjälp i detta. Det är inga saker som sker här "från ingenstans" och vi utgå r från att överenskommelser vi gör med eleverna följs då de görs med deras bästa i fokus...alltid. Nu är målet att eleverna ska börja förvalta det vi byggt upp. Att komma i tid, ha med sig rätt materialoch arbeta med det som är bestämt är "basic" och något vi förväntar oss av alla när de är på plats. Brister någon av dessa är förutsättningarna för en bra lektion betydligt sämre. Både för egen del och för gruppens del. Vid det här laget vill vill vi se att eleverna självmant använder "basic" och faktiskt börja se en användning av de verktyg och strategier vi övat på och serverar till eleverna (i ämnesrummen på Classroom och på lektioner) så att fokus blir på det vi ska fokusera på här i skolan, nämligen undervisning och lärande. 

Hjälp och stöd inom ramen för skola och ämnena samt på raster är givet att vi ger, men när man är 14 år och ska fylla 15 så är det viktigt att man förstår sin delockså och i detta räknar vi med stöd från er föräldrar. Ju närmare gymnasievalet vi kommer desto viktigare blir detta då eleverna faktiskt söker på sina betyg och inget annat. Vi kan göra mycket här, men vi kan inte trolla. Förutsättningarna finns och chanserna är många! Vill man nå resultat behöver man lägga in en insats själv ocksåNär elever förstår sambandet mellan egen insats och resultat och väljer att använda den förståelsen på rätt sätt har de kommit en bra bit på vägen och då ser vi också det i resultaten. Det kan vara skillnaden mellan ett F och ett E, men även mellan ett C och ett A.

Samma sak gäller i våra korridorer och andra gemensamma ytor. Hur man agerar och vad man väljer att göra eller säga utanför lektionssalen har betydelse för hela skolsituationen.

Vad vill jag visa upp? Vilket språkbruk väljer jag? Hur väljer jag att bete mig?(både mot våra skolkamrater och personal i olika situationer) Hur påverkar det mig och mitt skolarbete? Hur påverkas andra av mina val? På vilket sätt bidrar jag till trivsel och trygghet?

Ni kan självklart räkna med att vi agerar när vi ser och hör saker som inte är bra och vi försöker röra oss och vara tillgängliga och synliga så mycket vi kan, men även här ska vi kunna förvänta oss att elever på högstadiet vet vad som är rimligt och inte. Kränkningar, fula ord, gapande, skrikande, jagande och störande av lektioner som pågår är något som vi vuxna (både här och ni hemma) kan vara överens om är saker som inte är okej och eleverna vet det också, men det är trots allt så att många lyfter detta som ett problem på sina samtal (främst att det känns otryggt och att man tycker att det är jobbigt med hög ljudv olym) så därför känns det viktigt att lyfta det i detta forum också. Det är ett problem och vi vuxna är en viktig del av lösningen och eleverna är en viktig del. Vi är varandras miljö och var och en behöver ta sitt ansvar.

Samtal kring detta förs dagligen i skolan både generellt och riktat och att ha med er föräldrar och ansvariga vuxna där hemma i samtalen är mycket värdefullt!


Tack för din tid och ditt engagemang!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar