Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

fredag 13 december 2013

Utnyttja tiden på lektionen!

Att få eleverna mer aktiva och delaktiga på lektionerna har varit ett mål den här terminen. I  kursen som jag skrev om i senaste inlägget var detta fokus ihop med att det är tiden på lektionen som är i fokus...inte vad man kan prestera när man får jobba hemma.

Vi ville se om elevernas kunskaper kom fram tydligare med vårt upplägg och vi såg att de jobbade hårt och aktivt med sin uppgift under fem lektioner. När det var dags för bedömning fick vi vårt kvitto. Vi såg utveckling i förmågorna och detta har lett till att många elever fått höjda betyg! Känns riktigt skönt att avsluta denna termin med detta i ryggen. Det vi gör funkar och nu har vi alla möjligheter att bygga på det och utveckla det nästa termin. Att sätta ord på, att förklara och lära av och med varandra är positivt även för den sociala stämningen i gruppen. Alla synliggörs och måste bidra.

På samma sätt som jag vill vara ledig efter jobbet tänker jag att även eleverna vill det och ska få vara det. Att hitta arbetssätt som gör detta möjligt är kul och det blir kvalité. Elevernas respons är positiv för "det känns som jag får saker gjort och jag fattar" är ju något man vill höra ofta! Några har sagt att det är "jobbigt att jobba, kan du inte bara säga", men de kommer snabbt med på tåget när de känner att de kommer framåt.

Nu ska vi ge oss in i religionens värld och under den kursen testar jag att flippa klassrummet! Mer om det i nästa inlägg.

///Ida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar