Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

lördag 4 januari 2014

Behövs Superman?

Har just sett en dokumentär som heter "Waiting for Superman". Den är från 2010 och handlar om det amerikanska skolsystemet och dess brister. Man får följa olika barn och deras familjer i kampen om att hitta bra utbildning och därmed ha en chans till en bra framtid. Man får även möta pedagoger och politiker som kämpar för att höja kvalitén i skolorna i USA.
  På det stora hela kämpar de med samma saker som den svenska skolan. Höja nivån på lärarna, höja kunskapsnivån och likvärdighet i landet.
  USA:s skolsystem är ännu mer komplext än det svenska, men fortfarande är det samma saker vi strävar efter och det tycker jag är värt att lyfta fram.

I dokumentären pratar man om att det är fyra steg till toppen:
Skickliga pedagoger som ser sitt arbete som ett privilegium snarare än som en rättighet lyfts fram som absolut viktigast för att eleverna ska lyckas, skickliga ledare/rektorer som stöttar och driver skolan framåt är steg två, föräldrar/släkt/vänner/grannar som "viktiggör" skolan kan ses som steg 3 och elevens egen vilja var steg 4.

I dokumentären pratar man också om att skolans uppgift inte är att "rädda" barn, utan skolans uppgift är att förmedla kunskap genom att ha tydliga mål, höga förväntningar och att inte låta någon hamna efter. Mer lärarledd klassrumstid! Inga genvägar! I vissa utsatta områden i USA, där man nästan hade tappat hoppet om eleverna, har man startat friskolor som tror på detta och jobbar efter detta och elevernas resultat har verkligen bevisat att dessa barn också kan om det bara får kvalité på sin undervisning!

För mig är det självklart att alla barn, som vi i skolan kallar elever, kan! Varför skulle de inte kunna? Med rätt hjälp och tidiga insatser ska man inte, enligt mig, kunna lämna grundskolan utan fullständiga betyg! Höga förväntningar och tydliga mål ger bättre resultat och när arbetet görs I klassrummet ihop med en skicklig pedagog som har en bra rektor som stöttar och prioriterar klokt så ska det inte kunna gå fel. Detta ska inte vara en utopi. Våra barn förtjänar detta! Vi måste tro på dem för att de ska kunna tro på sig själva! Då kommer vi långt!

Om du får chansen, se dokumentären!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar