Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

söndag 26 januari 2014

Att ta ansvar är en viktig förmåga.

Då har vi kickat igång vårterminen med våra nior! Sista terminen på grundskolan. Det är nu det gäller!

Nej....riktigt så dramatiskt är det inte. Det gäller att hitta en bra balans så att eleverna inte blir så stressade. De står inför många utmaningar och vår uppgift är att stötta, hjälpa, råda och uppmuntra dem att möta dessa utmaningar utan att de tappar bort sig själva.

Vi har jobbat med Hinduism och Buddhism nu på SO:n. Eleverna har fått ett brev från Holger som ställer en mängd frågor om dessa två religioner. Holger är inte så kunnig och ber om hjälp så att han kan fixa sin resa i Asien utan att verka okunnig. Uppgiften är alltså att svara på detta brev så att man visar sina egna kunskaper i religion. Man får i denna uppgift chansen att visa samtliga förmågor i ämnet och allt arbete sker på lektionstid.

Upplägget var som följer:

v.50 Genomgång om Hindusim (titta på klipp och diskussion, skriva sammanfattning i grupper)
v.51 Genomgång om Hinduism (titta på klipp och diskussion, skriva sammanfattning i grupper)
v.2 Utdelning av brevet från Holger och arbete med att förbereda sig. Genomgång av olika källor.
v.3 Genomgång och diskussion om Buddhism
v.4 Förberedelse + tillfälle 1: Svara på brevet
v.5 Tillfälle 2 och 3: Svara på brevet och slutföra svaret på brevet

De har även fått möjligheten att skriva en "fusklapp" på en A4 som de får använda som stöd när de ska svara. Detta gav möjlighet att diskutera vad som passar på en fusklapp och vad som stjälper. Mycket intressant!
  Jag ser fram emot att få läsa svaren. Det här upplägget visar verkligen vad varje elev kan och förmågorna blir tydliga. Det ger också bättre fokus och aktivitet på lektionerna.

Att vara tvungen att förbereda sig och ta ansvar för att faktiskt göra det har nog varit den tuffaste utmaningen för eleverna den här kursen. Att följa instruktioner, både muntliga och skriftliga, är också något som eleverna måste jobba på. Saker serveras inte på guldfat och lösningar ramlar inte ner från himlen! Man måste läsa planeringar och instruktioner!
  Rent kunskapsmässigt är de flesta klara med var de är och var de vill innan terminen är slut, men som jag ser det är det just förmågan att se att man själv påverkar hur det blir som vi behöver finslipa nu den här sista terminen. Att knyta samman kunskap och beteende så att de matchar varandra!
 Även i nian är det många som behöver öva på att ta med sig penna, sudd, material, att hålla koll på när det är prov, att passa tider, att utnyttja tiden, att ta ansvar för hur man säger saker till varandra och att kunna se sin del i det som händer är saker som vi aldrig får sluta jobba med.
  Även om de går i nian är de barn, på väg att bli ungdomar, och de behöver vårt stöd ett bra tag till. De förtjänar att få det! Vi måste ge dem det för det är förmågor de behöver ha oavsett vilket jobb de får senare...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar