Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

måndag 10 februari 2014

Ny läroplan, nytt tänk!

Sista kursen i histora. Vi ska summera, knyta ihop säcken och se alla kopplingar som går att se. Den nya läroplanen utmanar och vi försöker verkligen tänka till så att vi gör rätt saker!

Eleverna har fått en mycket tydlig planering och lektionsupplägget bygger på att man verkligen är alert och deltar.
  Planen är att varva genomgång med konkreta lektionsuppgifter som görs i grupper. Diskussion och korta sammanfattningar görs gemensamt utifrån vissa givna frågor/uppgifter.
  Alla skriver och alla är med. Utifrån dessa lektionsdiskussioner kan man sen fördjupa sina kunskaper genom att titta på vissa givna klipp eller använda givna länkar. Boken är basen i kursen, men länkarna berikar den som vill ha ett högre betyg.

Den stora utmaningen är att få med alla! De duktiga och drivna utmanas i att förklara och sätta ord på sina tankar så att även någon annan kan förstå. De som kämpar för att hänga med får höra och utmanas med reflekterande frågor. Den gemensamma sammanfattningen leder till att alla får med, inte bara basen, utan även fördjupad kunskap. Att bara "sitta av" tiden är inte gångbart med ett sånt här upplägg och min upplevelse är att eleverna känner att de kommer framåt och lär sig något. Det blir en positiv lärmiljö.

Min roll är att lyfta frågor som leder eleverna vidare. Varför? Hur kommer det sig? Vinster? Nackdelar? Fördelar? Risker med det här? Har vi sett detta förut? När?
  Jag hinner höra alla och det känns bra. Jag hinner även fånga upp det som många fastnar på och jag säkerställer att vi pratar "SO-språk" på lektionerna eftersom jag hör eleverna prata och jag ser hur de formulerar sig. De får snabb feed back! Vaddå grej? Vaddå "du vet"? En hel mening tack! Här ser jag utveckling. Eleverna är måna om att budskapet ska gå fram och ska man enas i en grupp vill det till att man uttryckt sig väl så att alla förstår. Vi arbetar aktivt med de centrala begreppen och de blir en naturlig del i kursen eftersom vi lyfter fram dem i de olika uppgifterna.
  Eleverna har alltså ett mycket tydligt lektionsupplägg och detta upplägg går att följa via den planering det fått och via ett bildspel i Fronter som alla har tillgång till. Det är upplagt för att man ska kunna förbereda sig innan och efterarbeta. Dessutom kan elever som inte är på plats följa och jobba ikapp.
  I planeringen har vi sett till att alla förmågor övas och vårt upplägg bygger på att detta övas på lektionstid. Vi arbetar PÅ lektionen, inte hemma! Vårt uppdrag är ju att vi ska SE elevernas förmågor och det kan vi inte om de gjort jobbet hemma.  Det man gör på H-tid/hemma är att förbereda eller repetera. Detta är förvånansvärt nytt för eleverna och många säger att de vill jobba hemma. Det får mig att fundera mycket. Varför vill de göra det? Känslan av att vi har kollat av och värdesatt fel saker dyker upp...Tur att Lgr11 kom för den har bidragit till att vi måste tänka om och tänka nytt!

///Ida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar