Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

tisdag 9 september 2014

Appropå mobilerna...


På riktigt? Jag tror inte att det är sant!

Hur kan man på allvar tro att det kommer att bli studiero och bra arbetsklimat i våra salar om man förbjuder mobiler i skolan?

Jag ser INGET bra med ett sådant förbud!
Mobilerna finns, mobilerna är bra för att de är just mobila och mobilerna öppnar möjligheter för både eleverna och mig i klassrummet! Vi kommer ut i världen snabbt och vi kan ta reda på fakta snabbt och vi kan tillsammans hitta bra arbetssätt med hjälp av mobilerna. De har nämligen samma funktioner som både datorer och paddor....ska vi förbjuda dem också??? Läraren måste få använda de olika verktyg som finns idag och visa eleverna hur de fungerar så att de kan hantera dem i olika situationer. Det är i samarbetet med oss eleverna utvecklar detta. Detta står till och med i läroplanen och man behöver bara läsa i början för att hitta stärkande argument MOT mobilförbud!

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr11 Kapitel 1)

När man sedan läser kursplanerna i mina ämnen (SO) så hittar man det snabbt igen, här ett exempel från Samhällskunskapen.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

...söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Man hittar fler exempel där mobilen som verktyg fungerar alldeles utmärkt att använda, men jag orkar inte dra alla här.

När jag nu ändå är igång och skriver så tycker jag samma sak om ordningsbetyg. Jag ser INGA funktioner med sådana betyg! De får inte stå med i slutbetyget, de ska inte skrivas in som E-A, utan de ska skrivas som omdömen och tas bort till slutbetyget....vad är då poängen??? Redan nu och hela tiden jag har jobbat som lärare, sedan 2003, har man gjort precis så i skolan när det gäller elevers uppförande. Fast i skolan kallar vi det inte för uppförande eller ordning, vi säger som de heter, Elevens sociala utveckling. Vi har skrivit omdömen, vi har ringt hem, vi har samtalat på utvecklingssamtal och ibland haft EVK:er och det har inte stått med i slutbetyget. Jag ser liksom inte skillnaden med att kalla det för ordningsbetyg annat än att man byter till ett, enligt mig, oprofessionellt namn.

Varför är jag då emot detta så mycket?

Jo...

Min fasta tro och övertygelse är att det är lärarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö i klassrummet. Läraren måste se och möta elevernas behov och skapa goda relationer så att ett förtroende finns mellan lärare och elev. Läraren måste våga vara vuxen och sätta gränser. Läraren måste klara av att möta protester från elever på ett professionellt sätt. Läraren måste leda eleverna och lära eleverna god studieteknik. Läraren måste ge eleverna ramar och struktur för det arbete som ska göras i klassrummet. För att göra detta krävs goda kunskaper i ämnet man undervisar, goda kunskaper i pedagogik och metodik och goda kunskaper när det gäller att möta människor.

En mobil skapar inte oordning, men ett svagt ledarskap gör det. Ett ordningsbetyg löser inga problem för en elev med särskilda behov, men en bra lärare kan göra det!
  Att införa regler och förbud är inte lösningen på skolans problem. Goda ledare, seende vuxna, modiga vuxna och goda förebilder som sätter eleven i fokus tror jag kommer mycket mycket längre!

///Ida LennemanInga kommentarer:

Skicka en kommentar