Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

måndag 8 september 2014

Det här med läxor...

...har jag funderat en hel del på. Jag har vridit och vänt och jag har försökt se det hela ur olika perspektiv.
 
Å ena sida ser jag inga problem med läxor. Å andra sidan blir jag upprörd över läxor. Allt beror på syftet med läxan och läxans karaktär. Här måste alla lärare tänka till. Vad ger jag för läxor och varför ger jag dem?
 
Personligen känner jag att jag vill jobba på dagen och sen vara ledig på kvällar och på helger. Mitt arbete är utformat så att det faktiskt går. (jobbar man t.ex. inom handels eller inom vården ser det ju annorlunda ut och man kliver in i det arbetet med de premisserna)
För mig handlar det om att jag måste planera min arbetstid så att jag kan ha lediga kvällar och helger. Jag lyckas oftast med det. Det händer såklart att även jag tar hem arbete och sitter någon kväll eller någon stund på helgen, men det hör till undantagen och oftast för att jag valt aktivt att göra det för att det passade mig och min familj bättre att det blev så.
  För mig känns det logiskt att även elever vill ha det så. Det kan inte vara meningen att man ska sitta timmar med läxor på kvällarna och på helger...eller? Eleverna har ju varit hos oss hela dagen. De har lektioner hela dagarna. Vi måste bygga lektionerna så att det inte finns arbete kvar på kvällen. Eleverna behöver fritid och vila.
 
Att plugga nya saker hemma på kvällen känns inte rimligt. Det är alldeles för många som inte klarar av det eller orkar med det. Att däremot repetera, förbereda eller befästa är en helt annan sak. Det är viktigt att göra för att kunskapen ska få fäste och för att märka om man faktiskt hänger med. Att läsa igenom en text och stryka under svåra ord, att öva glosor, att läsa 15 minuter/dag, att titta på ett klipp så att man kommer förberedd på vad som ska diskuteras på lektionen, att fundera på en fråga och ha ett förslag på ett svar/en lösning....det känns som rimliga uppgifter för en elev. Inga krav på att det ska vara rätt eller klart, inget som bedöms utan helt enkelt saker som gör att lektionen och arbetet blir bättre när man väl ska arbeta i klassrummet.
 
Ofta hör jag föräldrar säga att de tycker att barnen har för LITE läxor. Kanske vill man se vad ens barn håller på med i skolan? Kanske vill man hjälpa till och stötta? Kanske för att man själv hade det och därför vill man att det ska vara så nu?
 
Jag tänker att det är viktigare att prata med sitt barn om skolarbetet och viktiggöra skolan och arbetet de gör där. Enkla frågor som:  Vad är lätt? Vad kämpar du mycket med nu? Ska vi titta på klippet ihop. Får jag se dina böcker? Vad känner du dig nöjd med? Vill du ha hjälp? Spännande! Kul! Bra kämpat!
 
Vissa föräldrar tar såklart upp att barnen har för MYCKET läxor. Kanske tycker man själv att de är svåra? Kanske blir det mycket bråk om läxor?
 
Det är ju svårt att blidka alla och eftersom jag i första hand jobbar med eleven så väljer jag elevens   perspektiv: Hen har varit i skolan hela dagen och kämpat med skolarbetet. Hen är trött efter en skoldag. Möjligvis kan man repetera, förbereda eller befästa, men så mycket mer ska hen inte behöva göra.
 
Om själva jobbet sker i klassrummet, där utbildade lärare finns, så ska ingen heller behöva BETALA för att få hjälp med sina läxor. DÅ ÄR LÄXAN FÖR SVÅR!!! Jag skäms för skolan när jag hör föräldrar prata om att de betalar privat för att deras barn ska få hjälp med skolarbetet. Då har vi misslyckats!
  Ingen förälder ska behöva känna att det är för svårt att hjälpa sina barn och inget barn ska behöva känna sig dum eller dålig för att läxan var för svår eller för att den inte blev gjord. Skickar man hem något ska det vara en fullt överkomligt uppgift med ett tydligt syfte. Det ska finnas en början och ett slut och det ska gå att klara den helt på egen hand och på rimlig tid. Oavsett ålder!
 
Det finns EN läxa som jag tycker att skolan absolut kan och ska kräva att föräldrar ställer upp på dock. Det är läsläxan! Läsningen/läsförmågan är huvudnyckel i skolan och den behöver övas, nötas och övas igen för att utvecklas. Skolan behöver föräldrarnas hjälp för läsprocessen är tidskrävande, men får vi till det så blir mycket lättare sen! Det är en läxa som vi vet att alla parter vinner på i längden, därför tycker jag om den.
 
///Ida Lenneman
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar