Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

måndag 18 maj 2015

Tankar om tid.

Tid. Det är ett hett ämne att diskutera i lärarkretsar. Om vi pratar om tidsbrist tror jag att många lärare kan berätta massor. Om vi pratar om vad vi gör för att få tiden att räcka till tror jag diskussionen blir annorlunda. Tid är något jag funderat mycket på under det här läsåret just för att jag faktiskt känner att jag har tid, det finns tid och jag har inte tidsbrist. Det kommer dock inte gratis utan det ligger arbete och tänk bakom.
  Framförhållning, samarbete och gemensam planering är något jag värdesätter mycket på jobbet. Dels för att ha koll på min egen tid och dels för att ge eleverna en god chans att planera sin tid.
  Jag har förmånen att min närmsta ämneskollega värdesätter samma sak. Vi delar uppfattningen om att detta gynnar eleverna och vi är måna om att se till att prioritera så att vi hela tiden ligger i fas eller före i vår planering. Vi började med att fråga oss hur vi vill att eleverna ska uppleva SO-lektionerna och kom fram till följande:
  • Vi vill att våra elever har en tydlig bild över vad som gäller på SO-lektionerna oavsett vilken klass man går i. 
  • Vi vill att de utvecklas och kommer framåt i sina kunskaper och förmågor på ett positivt sätt under de tre år som vi ansvarar över dem.
  • Vi vill att eleverna ska uppleva likvärdighet när det gäller lektioner och bedömning.
  • Vi vill att eleverna ska uppleva att vi gör klart saker och ting och att So-ämnena hänger ihop trots att det är uppdelat i "kurser".
  • Vi vill att eleverna ska kunna vända sig till vem som helst av oss eftersom båda vet vad den andre gör och kan svara och handleda framåt. 
Vad är det då vi gör för att nå dit?

Vi ser till att göra och ha en genomtänkt läsårsplanering i god tid. I maj är den klar. Vi får då en god överblick hur "kurserna" ska ligga och vi ser tydligt att vi hinner med alla fyra ämnena på ett välfördelat sätt över läsåret. (vi har gemensamt, alla skolans SO-lärare, planerat i vilken årskurs vi tar upp olika områden så det behöver vi inte göra om varje år) Denna planering kan vi sen delge eleverna och då finns utrymme för deras tankar om kommande läsår och idéer på upplägg och bedömning. När vi sedan "spikat" planeringen i stort ser vi alltid till att planera den första kursen innan vi går hem på sommarlov. Då köper vi oss massa tid! Vi vet vad vi ska börja med och har ett klart "skal" inför hösten och det är alltid skönt. Allt är inte uppkopierat och klart, men grunden är lagd så när höstterminen sedan drar igång kan vi i lugn och ro starta med den första kursen och börja planera och förbereda nästa kurs.

Vi ser till att planera in olika examinationsformer så att det blir variation och vi planerar in dem klokt så att det inte blir för tung rättningsbörda eller stress inför betygssättning, varken för oss eller för eleverna. Här tänker vi noga över hur vi vill ha det genom att tex tänka på:
- Före eller efter lov?
- Har vi något tema?
- Prao?
- Var ligger NP? (eftersom vi samrättar varje år så vet vi att vi alltid vår del att rätta och då vill man inte ha "egen" bedömning också)
- Var har vi utvecklingssamtal?
- Vad kan vi kombinera och vad ska vi bedöma?

Vi ser till att alltid planera utifrån styrdokumenten. Både kapitel 1 och 2, centralt innehåll och kunskapskrav är med i den planeringen för att säkerställa att vi tänker rätt. Vår planering rymmer  flexibilitet ifall något oväntat dyker upp. Bedömningsuppgiften görs alltid klar innan kursen startar så att vi vet att vi jobbar med rätt saker och åt rätt håll hela tiden.

Vi ser till att dela upp arbetet mellan oss och utnyttja våra styrkor så att det går smidigt. Mycket av vår kommunikation sker via mail för att i slutet av planeringen kunna sitta ihop och samköra det sista inför kursen. Vi är noggranna med att ge och ta och i perioder är det helt okej om en gör mer och en gör mindre för i slutändan jämnar det ut sig och vi vinner på det ihop. (Här ryms allt från att konstruera uppgifter, göra pedagogisk planering, göra bildspel, hitta länkar, hitta olika klipp, kopiera material o.s.v.)

Vi ser till att ligga i fas med varandra och ändras något för någon av oss kommunicerar vi det och hittar gemensamma lösningar eller alternativ på det så att varken elever eller vi kommer i kläm.

Vi ser till att lämna utrymme åt varandra när det gäller lektionsupplägg och arbetssätt i de olika grupperna vi har, men vi delger alltid varandra kloka saker vi gjort så att den andre kan nyttja det likväl som att vi delger mindre bra grejer så att den andre kan undvika det eller förekomma det.

Vi utnyttjar tidigare erfarenheter där vi styrker mindre bra saker och utvecklar de saker vi upplevt bra och gynnsamma för eleverna. Här är vi noggranna med att ta med de synpunkter eleverna har haft på olika upplägg.

Vi upplever att vi tjänar tid genom att arbeta så här och genom åren har vi arbetat in oss så pass bra att förändringar inte leder till panik och stress utan vi har utrymme så att vi  kan ta dem med ro. Många undrar hur vi gör för att nå detta och vi har toppar och dalar som alla andra, men vi har valt dem själva genom att ha god framförhållning, samarbete och gemensam planering. Som jag skrev i början kräver detta arbete och gemensamt tänk kring hur man vill ha det och alltid med eleven i fokus.

///Ida Lenneman


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar