Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 10 juni 2015

Ett läsår går fort!

Då har det gått ett läsår. Våra små sjuor har vuxit, utvecklats och lärt sig massor. De har under året känt på ökat ansvar med allt vad det innebär, de har lärt känna flera nya kompisar och nya lärare och de har kämpat med skolarbete i olika ämnen och i olika ämnesområden. Jag är imponerad över deras arbete och utveckling. Jag är stolt över dem var och en. Ingen står på samma ruta som i höstas. Alla har gått framåt på ett eller annat sätt.

Jag har lagt stort och mycket fokus på relationsbyggande under läsåret. Mentorssamtal, vägledande samtal och snabb och regelbunden feed back. Sms är bra! Jag vill att eleverna ska känna att jag bryr mig om dem. Inte bara om deras betyg utan om dem som personer. Jag tror på att det är en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet med eleverna. Mående först och skola sen. (Här får ingen tro att jag inte tycker att skolan är viktig för det gör jag, men om man inte mår bra tror jag inte att man kan prestera bra heller. Det är anledningen till att jag skriver som jag skriver.)
  I relationsarbetet har jag även prioriterat att vårda föräldrarelationerna. Tillgänglighet och snabb återkoppling är något som leder till trygga föräldrar. Föräldrar som är trygga och känner tillit bidrar till att arbetet med eleven blir lättare.

Förutom detta har ett stort fokus legat på att ge eleverna tydliga premisser. Att tydliggöra målen, att arbeta formativt och använda mallar och exempel för att det ska bli tydligt vad som krävs är något som genomsyrat hela läsårets arbete på SO-lektionerna. Jag har verkligen satsat på att varje lektion ska vara en del av en helhet och jag har lagt tid på att vägleda och visa på HUR man gör. Vi har nött och stött och jag känner mig mycket nöjd med elevernas resultat när jag tittar på totalen. Att jobba inkluderande, att skapa en lärmiljö där alla känner sig trygga är grunden. Att sedan hitta varje elev där hen är just nu är en stor utmaning. Jag gillar den utmaningen!

Var det här svårt? Har du en idé på hur vi ska göra? Berätta mer! Förklara för mig hur du tänker. Kan jag hjälpa dig? Vilken hjälp skulle du vilja ha? Du fattar ingenting eller du tycker att just det här är svårt? Vad säger ni i er grupp? Skulle du vilja ha hjälp med det här? Ska vi lösa det tillsammans? Hur gör vi då? Kan vi testa det här nu och sen ser vi om det var ett bra sätt? Fundera på när det blir bäst för dig så ordnar vi det. Är det svårt att välja? Chansa! Snyggt jobbat! Jag ser att du har ansträngt dig!

Jag behöver elevens tankar för att komma vidare. Jag vill veta vad eleven tycker och tänker så att vi kan mötas.

Som komplement till det egna arbetslaget är jag tacksam över det utvidgade kollegiet på Twitter och i olika grupper på Facebook som berikar mitt arbete. Det finns så många bra och skickliga lärare i landet och att få ta del av och inspireras av andras tankar och idéer är en förmån. Att lära av andra är coolt! Att dela tankar och diskutera pedagogiska frågor utvecklar och ger perspektiv. Att någon annan uppskattar det jag kan och vill lära av mig är en förmån.

Nu återstår skolavslutning imorgon och sen planering och lite eget fixande innan det är dags för semester. Nästa läsår är våra små sjuor rutinerade åttor! Det ska bli spännande att fortsätta arbetet ihop med dem och deras föräldrar. Det ska även bli spännande att fortsätta arbetet med att utveckla de fyra SO-ämnena och arbetsområdena. Vi påbörjar 1-1 med iPads från och med hösten och det ser jag fram emot.

Trots all kritik den svenska skolan får i media så är det med stolthet jag ser tillbaka på detta läsår. Jag vägrar böja mig, jag vägrar bli trampad på. Jag är stolt över mitt yrke och jag tror på det jag gör. Jag gör det jag gör med Eleven i fokus. Eleverna förtjänar det.

///Ida Lenneman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar