Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 18 september 2013

Ämnesintegration - när fakta blir verklighet

Vi arbetar just nu med andra världskriget både i SO och i svenska och svenska som andraspråk, som jag tror framgår tydligt många blogginlägg nedan. I ett sådant här arbetsområde blir den verkliga nyttan av ämnesintegration väldigt tydligt. Man får den ytliga kunskapen (förlåt Ida) i SO-texten, man får veta vad som hände, när det hände och vilka som medverkade. Det man inte ser, och som faktatexterna inte kan förmedla, är människorna bakom faktan. Hur var det att leva i Tyskland under den här tiden? Hur var det att vara aktiv inom SS? Hur var det att vara jude? Hur kunde de låta det hända? Hur hade barnen det som blev evakuerade? Vad kände föräldrarna som fick lämna bort sina barn? Som fick sin familj utplånad? Bakom alla texter finns människor som vi måste låta eleverna se. Först då blir kunskapen "hel".
När jag ser tillbaka på min egen skolgång kan jag inte säga att jag någonsin fick den möjligheten. Om detta berodde på att jag inte själv ansträngde mig eller att mina lärare inte gjorde det, det är en annan fråga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar