Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

torsdag 12 september 2013

Vägen till svaren...

...är grejen för mig den här veckan! Jag vill se den processen tydligt och vara med när det händer.

Jag vill skapa förståelse för innehållet i texten. Att bara hitta svaren är ingen grej och dessutom är det inte kul. Det blir dessutom alldeles för ofta för grunda svar. Jag vill att eleverna ska förstå och kunna förklara med sina egna ord. De har denna veckan fått mycket träning muntligt. Att läsa och förstå är en sak, att förklara för någon annan är en annan sak!

Uppgiften var att kunna förklara hur Hitler såg till att göra Tyskland större till ytan innan andra världskriget bryter ut. Vilka områden och länder såg han till att ta och varför? Hur gick det till? I vilken ordning?
Eleverna fick utgå från en karta i läroboken som visar just detta. Deras uppgift var sedan att förklara fyra steg.

1. Hur gjorde Hitler med Rhenlandet och hur gick det till när han fick Saarområdet?
2. Hur tog Hitler Österrike?
3. Varför ville Hitler ha Sudetenlandet och vad har Münchenöverenskommelsen med det att göra?
4. Hur var det möjligt för Hitler att ta Polen?

Eleverna fick frågorna en i taget och eftersom de sitter i grupper så fick de samarbeta. Uppgiften var att först hitta svaret på frågan med hjälp av boken och därefter förklara den muntligt för varandra i grupperna. Varje grupp fick ansvara lite mer för en fråga och sedan redovisa detta för klassen. Svaren skrev jag sedan upp på tavlan och alla kunde hjälpas åt att förtydliga och bygga på. Det blev bra diskussioner!

Nästa steg för eleverna är att på samma sätt bygga en tankekarta kring det som händer under själva kriget. Detta gör vi på lektionstid och de får hjälpa varandra och de får fråga mig. Nästa vecka kommer de att redovisa muntligt i sina grupper och hjälpa varandra att få helhet i krigets steg. Dessutom hinner jag både se och höra när de redovisar och då får jag en uppfattning om var jag behöver stötta, repetera, förtydliga och jag kan bedöma eleverna formativt och ge snabb feed back!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar