Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 4 september 2013

Återkoppling mitt i kursen...

...är något som känns viktigt, men ibland är det svårt att hinna med! Nu när eleverna har tittat på dokumentären om hur Hitler kom till makten har dock möjligheten funnits. Jag har tittat igenom 90 elevers skrivböcker och gett respons på deras arbete genom att ge dem råd utifrån nuläget. Responsen får de skriftligt i sina planeringspärmar vilket gör att det själva, men även mentorer och föräldrar snabbt får koll på läget.

Exempel på kommentarer:

"Du ligger bra till med frågorna. Satsa på fördjupning genom att titta på "Fundera och förstå". Fundera på hur allt hör ihop, vad påverkar vad, i vilken ordning, var, konsekvenser. I bildspelet hittar du länkar till sidor som erbjuder fördjupning. Diskutera gärna med en klasskompis!"

"Du behöver jobba på med frågorna, målet är till och med fråga 19 senast fredag. Detta är grunden i kursen. Visa mig när du är klar och fråga mig om du kör fast! Fundera även på hur allt hör ihop."

"Frågorna är grunden i kursen, svara med fullständiga meningar. Om du tar chansen att öva på det nu så får du en bättre helhetsbild och kan gå vidare med att fundera på hur sakerna hör ihop. Visa mig när du är klar och fråga om du kör fast!

De elever som behöver har även fått muntlig återkoppling som komplement. Jag har även markerat vissa frågor i skrivböckerna för att tydliggöra min kommentar. Målet med detta är att de nu kan förändra och förbättra INNAN det är dags för att bygga på kursen och INNAN det är dags för prov. Jag vill att eleverna ska känna att de får en ärlig chans och feed back innan det är "för sent"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar