Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 4 september 2013

NO-texter, I-padnätverk och tydlighet i klassrummet

Idag blir det ett långt inlägg med många tankar och idéer. Startade dagen med en lektion på temat NO och kraft med våra tjejer. Svårigheten att ta till sig ämnet blir tydligt när eleverna inte har en aning om vad ord som massa och volym innebär. Som den ena tjejen sa: "Är inte volym hur högt ett ljud låter?". Javisst, men det har flera betydelser. I det här fallet handlar det om hur stort något är, hur mycket man kan få i. En väldig skillnad som självklart gör att ett innehåll helt går förlorat. Jag upplever ibland att det är svårt att arbeta med NO-ämnet, eftersom jag inte själv har det intresset, därför är det viktigt att skilja på ämnet och språket. Att ge eleven språket i ämnet är av stor vikt, annars går all information förlorad. Viktigt att minnas är också att det inte räcker med "facktermerna", utan snarare de ämnesspecifika vardagsord som används.

PÅ eftermiddagen var jag på I-padnätverk med kommunens sva-lärare. Jag har själv haft i-pad i ett år, så själva paddan i sig känns inte ny. Däremot får man många nya idéer om hur man kan använda den i klassrummet. Jag har många elever som skulle behöva arbeta på det sättet. Ordträning, uttal, logik, uppslagsverk, talsyntes är bara några exempel på användningsområden. Väldigt spännande och roligt! Jag kommer testa detta på våra tjejer nästa vecka, rapport kommer!

Min kära kollega Ida skrev nedan om uppföljning mitt i kursen. Jag måste kontra på det här inlägget, självklart är den allra viktigaste formen av återkoppling den som görs när något är aktuellt! På så sätt har eleven en chans att rätta till och tänka till innan examination och bedömning. Tipsa om hur de kan tänka, vad som behöver ändras på eller bara en koll att de är i fas. Till detta är vår fantastiska planeringspärm ett perfekt verktyg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar