Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 20 november 2013

Flera moment i en kurs...kan det höja elevernas resultat?

Just nu håller vi på med Samhällskunskap och Geografi. Det är samhällsekonomi ihop med I-land och U-land som eleverna ska lära sig.

Upplägget i korthet:
  1. Genomgångar där vi fokuserar på "basic" så man kan kalla det grundkurs eller bas.
  2. Eleverna väljer individuellt ett I-land och ett U-land och syftet är att de ska bli "experter" på de länder de har valt. Detta har vi kallat för förberedelseuppgift. (här har de fått lite olika punkter av oss som de kan ha med, men vi har också i instruktionen skrivit att de får ha med mer än det vi gett tips på) Denna förberedelse har eleverna fått jobba med självständigt och till viss del på lektioner. Vi har varvat genomgång och arbete.
  3. I mitten (ungefär) hade eleverna ett läxförhör på samhällsekonomiska begrepp som visar både förståelse för begreppen och förmågan att använda begreppen i ett sammanhang.
  4. Kursen avslutas med en analys där eleverna utgår från sin förberedelse för att svara på frågorna. Här ska de visa att de kan använda sig av fakta för att se helhet och samband, men även att de kan för resonemang och komma med förslag på lösningar. Analysdelen görs helt och hållet på lektionstid och de får fem lektioner på sig att färdigställa den. I vårt fall har eleverna 120 minuter SO/vecka. (de minutrar du saknar använder vi till en pott av minutrar som kallas för H-tid och den tiden förvaltar eleven över själv på två -tre pass/vecka.) Materialet till analysen förvaras hos mig mellan lektionerna så vill man lägga till något så får man ha med sig det i huvudet.

Syftet med upplägget är att:
  • Eleverna får visa sina förmågor på flera olika sätt i kursen. Tanken är att varje del bildar en helhet och det är helheten som bedöms.
  • Eleverna får ta ansvar för att göra en förberedelse och växer med den uppgiften och de får möjlighet att fördjupa sig.
  • Eleverna får en bra bas att utgå ifrån.
  • Eleverna får söka fakta från flera olika källor och samtidigt granska dem och använda källkritiska begrepp.
  • Eleverna får en chans att till varje analystillfälle läsa på om sina länder allt eftersom de känner att de behöver och kan därmed utveckla och förbättra sina analyser under arbetets gång.

Hittills har intresset varit stort och nu när vi den här veckan påbörjat analysdelen och man ser hur de sitter och jobbar järnet känns det som ett bra upplägg. Det ska bli spännande att få ta del av analyserna när de är klara och eftersom de förvaras hos mig får jag hela tiden en chans att tjyvkika lite under tiden och ge generella råd och tips till grupperna under tiden. Att hinna med detta underlättar den bedömning som väntar och det är en vinst för både eleverna och mig. De vill ha snabb återkoppling och jag vill inte ha en stor hög med arbeten precis i slutet av terminen! Win - Win!

///Ida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar