Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

lördag 23 november 2013

Uppgift 3 - identifiera skolutvecklingsområde

Nu har jag verkligen kommit igång med uppgifterna i Digitala skollyftet, och börjar inse storheten i det. Den här veckan skulle vi identifiera ett skolutvecklingsområde, för att nästa vecka hitta former för att sjösätta det. Här kommer mitt bidrag till vecka 47 och 48.

Mitt skolutvecklingsområde
Jag vill hitta ett sätt att arbeta vidare med bedömning i svenska, både se andra texter och hur de har blivit bedömda, men också se vad man använder för bedömningverktyg. Själv är jag såld på matriser, och tycker det är tydligt för både eleverna och mig själv. Det här vill jag vara med och utveckla genom att skapa en textbank för att diskutera, rådfråga och jämföra. Jag vill också kunna diskutera möjligheten till andra former av formativ bedömning.

Sjösättning
Tillsammans med flera andra lärare har vi nu skapat en wiki, där vi kommer dela in texterna i olika årskurser och efter olika texttyper. Vi har diskuterat mycket kring upphovsrätt, om det är ok att lägga in texter på en låst sida och vi har fortfarande inte fått några helt klara besked.

Helt plötsligt blev mina arbetskamrater fantastiskt många fler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar